Hodnoty

Jak se vyhnout šikaně u dětí


Všichni rodiče na světě chtějí, aby byly naše děti nadovšetko šťastné a abychom toho dosáhli, musíme nejprve zohlednit nejen jejich akademické vzdělání, ale také emocionální vzdělání.

Naučit děti vědět, jak být, jak dělat a jak se cítit, je zásadní, aby se mohly vyvíjet jako úspěšní, asertivní, empatičtí a především tolerantní dospělí. Je důležité, aby se děti necítily lépe než centrum, proto vám dáváme pokyny, jak na toVyhněte se aroganci u dětí.

Hovoříme-li o aroganci, mluvíme o osobě nebo dítěti, které vnucuje ostatním svou moc nebo autoritu k získání zisku nebo vlastního prospěchu. Pro aroganci je to běžné je doprovázeno arogancí nebo arogancí protože dotyčná osoba nebo dítě má nadměrnou hodnotu pro sebe a cítí se nadřazené ostatním, a proto se bude násilím vnucovat ostatním, protože má pocit, že se ostatní musí podřídit jeho vůli.

V případě arogantních dětí nevědí, že jsou arogantní I když se jedná o tento přístup, je velmi důležitá role rodičů, aby bylo možné změnit toto chování za vhodnější.

Dítě s arogancí je obvykle dítě, které jedná agresivně, aby dosáhlo toho, co chce, aniž by se staralo o ostatní, protože si myslí, že ostatní musí poslouchat jeho přání.

- Když dítě projevuje agresivní chování, aby prosadilo svou vůli, je nezbytné, aby rodiče pomáhali dítěti v rozhodování, ale naučit se ovládat svou agresivitu a touhu vnucovat se druhým. To by mělo být provedeno s porozuměním, náklonností a především se vyhnout negativním štítkům nebo špatným odpovědím.

- Násilí (ani fyzické, ani verbální) by nikdy nemělo být používáno k zastavení násilí, protože jediné, čeho je dosaženo, je opačný účinek a dítě by se jen naučilo, že násilí je vhodné chování k řešení konfliktů.

- Když je dítě s arogancí poznamenáno omezeními a normami, je pravděpodobné, že vzdělání nejprve nakopne a vzdoruje, protože bude zvyklé chovat se, jak chce, aleJe zásadní pevnost rodičů a jednota tváří v tvář vzdělání když necháme improvizaci stranou.

- Kromě toho, když se dítě bude chovat přiměřeně, bude nutné ho odměnit formou chvály a náklonnosti, aby vidělo a chápalo význam dobrého chování pro rodiče a pro společnost obecně, protože když se bude chovat dobře, dostane dobré věci (emocionálně vzato) ze strany prostředí.

Můžete si přečíst více podobných článků Jak se vyhnout šikaně u dětí, v kategorii Chování na místě.


Video: Pavel - šikana očima oběti (Listopad 2021).